Zaadoptuj na odległość

Każdy dar – to nowa szansa dla dziecka

adopcja serca
Odtwórz wideo

Skarbem każdej rodziny i narodu są jego dzieci. Jednocześnie one są najbardziej bezbronne i zaniedbane.

Możesz zaadoptować dziecko! Dać mu przyszłość! Po prostu wysłać je do szkoły.

Opłacenie czesnego, internatu i podstawowych potrzeb szkolnych jest szansą na godne życie dla wielu zdolnych dzieci.

Najczęściej 100 złotych miesięcznie wystarczy! Wspomagamy również sieroty w domu dziecka w Rwentobo w Ugandzie. Oprócz dachu nad głową dajemy im wykształcenie, ale również doświadczenie pracy na farmie w „Wiosce Nadziei”.

Każdy dar – to nowa szansa dla dziecka!

wesprzyj projekt

Możesz również dokonać wpłaty za pomocą przelewu tradycyjnego na numer naszego rachunku bankowego, aby uniknąć opłat za obsługę szybkich płatności.

Nazwa odbiorcy: Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów
Numer konta: 26 1020 1433 0000 1902 0214 9334  (PKO BP)
Tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego – adopcja

projekty
mutimy