Ojcowie i bracia pracujący na misjach

Ojcowie Bernardyni  w krajach misyjnych i posługujący poza granicami Polski

Ameryka Południowa

o. Florenjusz Grabarczyk - Argentyna (Puerto Libertad)

o. Sylwan Jędryka – Argentyna (Puerto Libertad)

o. Wenanty Kamiński– Argentyna (Puerto Libertad)

o. Beniamin Synycja -
Argentyna (Puerto Libertad)

o. Olaf Bochnak – Argentyna (Martin Coronado)

o. Seweryn Matyasik – Argentyna (Martin Coronado)

o. Jerzy Twaróg – Argentyna (Martin Coronado)

o. Herkulan Wróbel
– Argentyna (Martin Coronado)

Azja - Ziemia Święta

o. Narcyz Klimas – Izrael - Ziemia Święta (Jerozolima)

o. Apolinary Szwed – Izrael - Ziemia Święta (Jaffa)

Afryka

o. Wirgiliusz Pustkowski – Maroko (Larache)

o. Cyriak Budzisz - Botswana

o. Waldemar Jagieła - na kursie j. angielskiego w Irlandii, posłany do Botswany

Europa

o. Mateusz Górkiewicz - Niemcy (Oberursel)

o. Eryk Kapała
- Niemcy (Bornhofen)

o. Dezyderiusz Ziembla
- Niemcy (Bornhofen)

o. Hugon Superson
- Niemcy (Bornhofen)

o. Marcjan Kozłowski
- Niemcy (Bornhofen)

o. Jozue Wójciak - Niemcy (Kirchain)

o. Erhard Olwert
- Niemcy (Kirchain)

o. Cezary Kurowski - Belgia

o. Andrzej Komperda - Belgia

Europa

o. Lucjan Hozer - Austria (Sankt Pölten)

o. Klemens Pieczko
- Austria (Sankt Pölten)

o. Antoni Prosowicz - Wielka Brytania (Bognos Regis)

o. Ezdrasz Turek - Włochy (Capestrano)

o. Justyn Małek
- Włochy (Capestrano)

o. Apoloniusz Stępak - Włochy (Pietra Ligure)

o. Hieronim Staroń
- Włochy (Pietra Ligure)

o. Sewerian Ślusarz
- Włochy (Pietra Ligure)

o. Konrad Cholewa - Włochy (Rzym - Kuria Generalna)

o. Tyberiusz Mąka - Włochy (Rzym - Kuria Generalna)

o. Joachim Ciupa
- Włochy (Rzym - Antonianum)

o. Cyryl Kowalczyk
- Włochy (Rzym - Antonianum)

o. Longin Koloczek
- Ukraina  (Użhorod)

o. Natanael Zając - Ukraina

o. Oliwier Szopa - Ukraina

o. Benon Szulik - Białoruś (Dołhinów)

Misje Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO.Bernardyni)

Argentyna - Martin Coronado - "Maciaszkowo"

Martin Coronado
Jest najstarszą placówką znajdującą się w niedalekim sąsiedztwie Buenos Aires - stolicy Argentyny. Bernardyni pracują tam nieprzerwanie od 1948 roku. Ze względu na charakter pracy wśród emigrantów z Polski placówka w Martin Coronado do dzisiaj nosi nazwę Polski Ośrodek Katolicki OO. Franciszkanów, popularnie zwany „Maciaszkowem” od współzałożyciela o. Justyniana Maciaszka. Od początku widział on potrzebę stworzenia dla rodaków wspólnoty na wzór parafii w Polsce. Zdecydował się zatem założyć kaplicę i szkołę dla dzieci. Następnie rozpoczął budowę klasztoru dla zakonników. Po śmierci o. Justyniana w 1959 roku ze Stanów Zjednoczonych przyjechał o. Andrzej Smoleń, który jako Pomnik Tysiąclecia Chrztu Polski wybudował Polską Szkołę Sobotnią.
Z czasem do Argentyny przybywają kolejni bernardyni. Na potrzeby starszych i chorych powstaje Dom Spokojnej Starości. Działalność zakonników obejmuje już nie tylko Maciaszkowo, ale i inne ośrodki, gdzie mieszkają Polacy: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Lanús, Olivos, Merlo, José C. Paz, Llavallol, Burzaco, San Martin, San José. Przy Ośrodku w Martin Coronado powstają kolejne grupy polonijne: Polskie Towarzystwo Katolickie, Koło Przyjaciół Harcerzy i działający do dzisiaj rektorat Polskiej Misji Katolickiej.
Na szczególną uwagę, jako wyraz miłości do Ojczyzny, zasługuje Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja, utworzone w 1968 roku i poświęcone przez Kardynała Władysława Rubina. Staraniem Ojca rektora PMK Jerzego Twaroga zostało ono odrestaurowane i poświęcone w 2017 roku przez Ministra Prowincjalnego Teofila Czarniaka.
Obecnie w Martin Coronado pracuje 5 ojców: o. Olaf Bochnak - gwardian klasztoru - w Argentynie od 2005 roku, o. Jerzy Twaróg - Rektor Polskiej Misji Katolickiej i wikary klasztoru - w Argentynie od 1996 roku, o. Piotr Kotyła - bibliotekarz klasztoru - w Argentynie od 1974 roku, o. Herkulan Wróbel - archiwista - w Argentynie od 1966 roku, o. Seweryn Matyasik - pracował w Argentynie przez 14 lat, potem pełnił posługę w Ekwadorze, do Argentyny wrócił w 2018 roku. Obecnie zakonnicy posługują również miejscowej ludności, pracując jako kapelani szpitala i posługując na cmentarzu w Pablo Podesta.

Argentyna - Puerto Libertad

Argentyna Puerto Libertad
Znajduje się na północy Argentyny w prowincji Misiones. Jest domem filialnym klasztoru w Martin Coronado. Na prośbę biskupa Marcelo Raula Martorella od roku 2007 posługują tam bernardyni. Ówczesny Prowincjał o. Czesław Gniecki wysłał na misję dwóch Współbraci: o. Seweryna Matyasika, który został mianowany proboszczem oraz o. Sylwana Jedrykę wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który pracuje tam od 1998 roku, obecnie jako proboszcz parafii. Od samego początku bracia własną pracą rozpoczęli remont domu parafialnego, przystosowując go do zamieszkania przez zakonników.
W chwili objęcia parafii Współbracia zaczęli również pracę duszpasterską, posługując w pięciu wioskach na obrzeżach dżungli. Działają charytatywne wśród Indian Guarani a wsparci Franciszkańskim Sekretariatem Misyjnym MUTIMA prowadzą akcję „Kubek Mleka” dokarmiając ponad 300 dzieci w pobliskiej dżungli. Na przestrzeni lat zostały poczynione pewne zmiany personalne w klasztorze w Liberdad.

Do ojców Sylwana i Seweryna dołączył w roku 2011 nowy współbrat o. Florencjusz Grabarczyk. Ojciec Seweryn został skierowany do pracy misyjnej do nowoutworzonej placówki w Ekwadorze. Najmłodszym we wspólnocie jest o. Beniamin Synycja który w Argentynie pracuje od 2018 roku.

Argentyna - Puerto Wanda

Puerto Wanda – miasto leżące w prowincji Misiones, które w dokumentach oficjalnych do dziś dnia figuruje jako „Kolonia Wanda”– założona w głównej mierze przez polskich osadników. Liczy obecnie piętnaście i pól tysiąca mieszkańców. Obok narodowości polskiej, można spotkać w Wandzie wiele osób pochodzenia ukraińskiego, niemieckiego, paragwajskiego. Trzy lata temu bp Marcelo Raul Martorella, obok już dawniej istniejącej parafii Niepokalanego Poczęcia, erygował nową parafię pw. Św. Józefa Robotnika, która znajduje się w porcie, zaledwie kilka kilometrów od rzeki Paraná, która jest naturalną granicą pomiędzy Argentyną i Paragwajem. Obecność bernardyńska w nowej parafii zaistniała od momentu zaproszenia zakonników przez obecnego biskupa diecezji Puerto Iguazú – bpa Nicolasa Baisiego i podpisania wstępnego kontraktu „ad experimentum”.
W Wielkanoc 2022 miała miejsce uroczysta Msza Święta podczas której ks. biskup ustanowił kanonicznie drugim proboszczem od momentu zaistnienia nowej parafii – o. Beniamina Synycję. Parafia liczy około ośmiu i pól tysiąca parafian, i poza kościołem centralnym posiada 4 kaplice ulokowane w poszczególnych dzielnicach, kolejno są to: Kaplica MB Częstochowskiej, Św. Jana Pawła II, Św. Józefa Oblubieńca oraz Św. Michała Archanioła. Od początku obecności bernardynów w Puerto Wanda wprowadzono nabożeństwo do Św. Antoniego, oraz powzięto starania o stworzenie Dzieła Pomocy na rzecz ubogich pw. tegoż świętego. Parafia posiada trzy stołówki przy poszczególnych kaplicach, gdzie realizowany jest projekt Copa de leche („Kubek mleka”) Poza zdecydowanie misyjnym charakterem, parafia posiada także wiele grup duszpasterskich. Na terenie parafii Św. Józefa mieści się Dom Pogodnej Starości oraz Katolicka Szkoła Podstawowa.
Puerto Wanda