Nakarm potrzebujących

Wspomóż zakup chleba dla najbardziej potrzebujących

nakarm potrzebujących
Odtwórz wideo
nakarm potrzebujących

To jest niewiarygodne, ale w XXI wieku, przy takim rozwoju gospodarczym i technicznym, wciąż na świecie żyją miliony ludzi, którzy głodują. Najbardziej narażone są dzieci i one najczęściej umierają lub chorują z niedożywienia. Przez naszych franciszkańskich misjonarzy wspieramy konkretne wspólnoty dotknięte suszą, powodzią lub konfliktami zbrojnymi.

Za 100 złotych można wyżywić kilkuosobową rodzinę przez tydzień!

Człowiek szczodry będzie bogatszy, A kto innych syci, sam też będzie nasycony.

Prz 11,25

wesprzyj projekt

Możesz również dokonać wpłaty za pomocą przelewu tradycyjnego na numer naszego rachunku bankowego, aby uniknąć opłat za obsługę szybkich płatności.

Nazwa odbiorcy: Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów
Numer konta: 26 1020 1433 0000 1902 0214 9334  (PKO BP)
Tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego – nakarm potrzebujących

projekty
mutimy