Raduj się, ziemio, oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów…
– Exultet
Wielkanoc 2022

Drodzy Przyjaciele Misji Bernardyńskich!

Gdy Ukraina walczy z rosyjską agresją i gdy Europa i świat pogrążone są w mroku śmierci i lęku – Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas, przez zamknięte drzwi i mówi: „Pokój wam! Nie bójcie się!
To Ja jestem!”. Oto nasza radość, nasza siła i nadzieja – Chrystus Zmartwychwstały!
Radujmy się Nim i poczujmy, że wolni jesteśmy od „mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od ciemności grzechów”. Nie tylko poczujmy, że wolni jesteśmy, ale stańmy się prawdziwie wolnymi. Bo oto Król tak wielki odnosi zwycięstwo nad szatanem, grzechem, chorobą i śmiercią! Jest nadzieja! Nie trzeba się lękać! Trzeba przyjść do Jezusa, do Niego się zwrócić i Jemu powierzyć swoje życie!
Na nadchodzące dni wielkanocnej radości, życzymy Wam i sobie także, wielkiej wiary
w Jezusa Żyjącego i Jego boskiej cierpliwości, która zbawia nas! Oby Bóg dał nam żywą wiarę i serdeczną modlitwę pośród codzienności! Oby dał nam poczucie Jego obecności
i łaskę wielkiego miłosierdzia! Oby nas zawsze ratował i wyciągał z najtrudniejszych sytuacji! Oby nam nigdy nie odmawiał swojej pomocy i prostował drogi życia. Oby nam nie zabrakło odwagi i siły do pracy nad sobą, by zmartwychwstawać każdego dnia do nowego życia. „Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało (C.C. Norwid). Obyśmy stawali się światłonośni, dobroczynni i życiodajni. Niech lęk nie panuje nad nami bo panem życia jest Chrystus! Miejmy odwagę: On zwyciężył świat. Niech nastanie Wielkanoc, a wraz z nią niech Zmartwychwstały wleje pokój do naszych serc, i obdarzy nas nowym życiem.
Niech Matka Boża Kalwaryjska zawsze ma nas w swojej czułej opiece i prowadzi
do Jezusa. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze nam błogosławi i wspiera
w każdym dobrym dziele! Bóg zapłać za wszelkie dobro! W imieniu wszystkich naszych misjonarzy z Konga, Argentyny, Maroka, Ziemi Świętej, Botswany, Ukrainy i Białorusi,

o. Jarosław Kania
moderator ds. misji