Święta Wielkanocne w Martin Coronado – Maciaszkowo

Alleluja, Alleluja! 

Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał!

                  „Oto styl Chrystusa Zmartwychwstałego. Ma być on naszym stylem życia, pracy i odnoszenia się do ludzi. Jest to styl wszystkich miłujących Chrystusa i wszystkich miłujących się w Chrystusie. Niech znamieniem naszego obcowania będzie radość Boża! Niech dom każdego z nas będzie domem radości Bożej, domem przyjaźni, życzliwości, dobroci i swojskości, gdzie nie pamięta się uraz i nie mówi się o doznanych krzywdach,  bo panuje miłość, która wszystko zwycięża, zapomina i przebacza”. 

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

Obyśmy w tych trudnych dniach doświadczenia i próby, zbliżyli się do Chrystusa Zmartwychwstałego i nauczyli się od Niego, życia prawdziwego, miłością  i radością wypełnionego. Życzenia świąteczne łączę z modlitwą przy pustym grobie Chrystusa.

Kapłańskim  błogosławieństwem obejmuję Was wszystkich oraz Wasze wielkanocne intencje modlitewne i życzenia.

Z darem modlitwy.

Jerzy Jacek Twaróg

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie

 

Błogosławieństwo pokarmów w Polskim Domu Spokojnej Starości

Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych (Wielka Sobota) w Polskim Domu Spokojnej Starości im. Św. Jana Pawła II w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna): OO. Franciszkanie (Bernardyni) i Siostry Albertynki.

Niedziela Wielkanocna – Msza Św. z Maciaszkowa

Niedziela Wielkanocna – czyli Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta koncelebrowana z Kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna) pod przewodnictwem O. Olafa Kazimierza Bochnaka –przełożonego, wraz ze współbraćmi (OO. Bernardyni) i Siostrami Albertynkami.