Puerto Wanda – Od Wielkanocy 2022 roku w nowym miejscu Ameryki Południowej

Puerto Wanda

Miasto leżące w prowincji Misiones, które w dokumentach oficjalnych do dziś dnia figuruje jako „Kolonia Wanda”– założona w głównej mierze przez polskich osadników. Liczy obecnie piętnaście i pól tysiąca mieszkańców. Obok narodowości polskiej, można spotkać w Wandzie wiele osób pochodzenia ukraińskiego, niemieckiego, paragwajskiego. Trzy lata temu bp Marcelo Raul Martorella, obok już dawniej istniejącej parafii Niepokalanego Poczęcia, erygował nową parafię pw.  Św. Józefa Robotnika, która znajduje się
w porcie, zaledwie kilka kilometrów od rzeki Paraná, która jest naturalną granicą pomiędzy Argentyną i Paragwajem. Obecność bernardyńska w nowej parafii zaistniała od momentu zaproszenia zakonników przez obecnego biskupa diecezji Puerto Iguazú – bpa Nicolasa Baisiego i podpisania wstępnego kontraktu „ad experimentum”.
W Wielkanoc 2022 miała miejsce uroczysta Msza Święta podczas której ks. biskup ustanowił kanonicznie drugim proboszczem od momentu zaistnienia nowej parafii – o. Beniamina Synycję. Parafia liczy około ośmiu i pól tysiąca parafian, i poza kościołem centralnym posiada 4  kaplice ulokowane w poszczególnych dzielnicach, kolejno są to: Kaplica MB Częstochowskiej, Św. Jana Pawła II, Św. Józefa Oblubieńca oraz Św. Michała Archanioła. Od początku obecności bernardynów w Puerto Wanda wprowadzono nabożeństwo do Św. Antoniego, oraz powzięto starania o stworzenie Dzieła Pomocy na rzecz ubogich pw. tegoż świętego. Parafia posiada trzy stołówki przy poszczególnych kaplicach, gdzie realizowany jest projekt Copa de leche („Kubek mleka”). Poza zdecydowanie misyjnym charakterem, parafia posiada także wiele grup duszpasterskich. Na terenie parafii Św. Józefa mieści się Dom Pogodnej Starości oraz Katolicka Szkoła Podstawowa.