Budujemy dom dla Virginii

Budujemy dom dla Virginii

Virginia należy do plemienia Indian Guaraní, którzy od setek lat zamieszkiwali tereny Misiones, korzystając z dobrodziejstw dżungli okalającej rzekę Paranę. Gdy w ostatnich dziesięcioleciach cywilizacja pochłonęła te okolice, dżungla została drastycznie okrojona. Jej zachowane resztki stały się parkami narodowymi. Indianie Guaraní zostali pozbawieni swojego naturalnego środowiska. Obecnie spotyka się ich wioski na pograniczu cywilizacji, rozsiane w różnych miejscach prowincji Misiones.

Kubek Mleka - Copa de leche

Kubek Mleka

Kubek Mleka

“Copa de leche”, tzn. “Kubek mleka” jest jedną z  akcji prowadzonych przez nasz sekretariat misyjny MUTIMA jako pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych w naszej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad, Prowincja Misiones w Argentynie. Gdy przed rokiem rozpoczynaliśmy tę akcję pomocą obejmowaliśmy prawie 100 dzieci. Obecnie jest ich ponad 300,  w kilkunastu miejscach naszej Parafii. Na miejscu w akcję zaangażowanych jest kilku woluntariuszy świeckich. To właśnie dzięki nim „Kubek mleka” tak prężnie się rozwija. Dzięki wszystkim ludziom dobrej woli i ofiarodawcom każdego tygodnia od poniedziałku do piątku w dżungli indiańskie dzieci otrzymują mleko. W akcję tę zaangażował się również miejscowy Caritas. By zapewnić jednemu dziecku tygodniowy kubek mleka potrzeba 10 zł.

I Ty możesz napełnić kubek mlekiem wpłacając na konto naszego sekretariatu dobrowolną ofiarę z dopiskiem „kubek mleka”.  Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy pomagają nam w prowadzeniu tego pięknego dzieła miłosierdzia.

Adopcja serca na odległość

adopcja serca

Adopcja serca

Dzieci są skarbem w każdej kulturze. Są skarbem i przyszłością Kościoła. Jednocześnie w krajach ubogich, gdzie prawo i jego przestrzeganie ma jeszcze wiele do życzenia to dzieci właśnie cierpią najbardziej. Są one często zaniedbane, niedożywione, podlegają różnego rodzaju formom wykorzystywania i cierpienia.

Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do edukacji. Poprzez edukację rozwija się poziom człowieczeństwa, samoświadomości istnienia i otwierają się nowe, szersze perspektywy na lepszą przyszłość. W krajach afrykańskich rządy nie są w stanie zapewnić dzieciom darmowej edukacji tak jak ma to miejsce w krajach rozwiniętych. W wielu przypadkach zadanie to spada na barki misjonarzy. To oni budują szkoły, organizują nauczycieli i starają się zapewnić ciągłość nauczania dla swoich podopiecznych.

Mając to na uwadze nasz Sekretariat Misyjny postanowił przyłączyć się do akcji organizowania funduszy, które pomogą afrykańskim dzieciom korzystać z prawa do nauki. Mamy tę świadomość, że jeśli pomożemy nawet jednemu dziecku, będzie to jeden odmieniony dzięki nam ludzki los. Jedno życie któremu dano szansę i nadzieję. „Adopcja serca na odległość” polega na opłacaniu szkoły dla dziecka mieszkającego na terenach misyjnych. Wybierając z poniżej podanych opcji możemy zobowiązać się do wykształcenia młodego człowieka. Dania mu szansy. Wsparcie finansowe zostanie przekazane misjonarzom odpowiedzialnym za program w Kongo lub w Ugandzie za pośrednictwem naszego Biura MUTIMA. Różnica w wysokości opłat za czesne wynika z różnego poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu nauczania w tych krajach.

Ważna jest świadomość i odpowiedzialność podejmowanej przez nas decyzji. Zobowiązanie podjęte powinno być za wszelką cenę dochowane, aby nie doprowadzić do sytuacji, że dziecko chodzące już do szkoły zostało nagle „osierocone” i musiało przerwać edukację. Poniżej podane są różne opcje pomocy.