Nasze projekty

Działalność naszego Sekretariatu zwraca się przede wszystkim ku pomocy najuboższym mieszkańcom parafii, w których posługują nasi misjonarze. Szczególne akcje zyskują miano projektów, w ramach których chcemy pomagać w sposób konkretny.